Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jakie rodzaje mitingów odbywają się w grupach AA


"Każda grupa powinna być niezależna" - mówi nasza Czwarta Tradycja - "we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości"


Jest więc do przewidzenia, że mityngi odbywające się w tysiącach naszych grup mają swoje własne oblicze.

Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami mityngów AA są:

1. Mityng dyskusyjny.
Niezależnie od tego czy jest to mityng zamknięty czy otwarty, uczestnik AA służący jako "prowadzący" otwiera mityng w sposób przyjęty przez grupę i wybiera temat do dyskusji. Wiele grup czerpie temat mityngów z literatury AA, takiej jak Anonimowi Alkoholicy(Wielka Księga), Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji, Jak to widzi Bill, Życie w trzeźwości, Codzienne refleksje, oraz biuletyn "Zdrój" i pozostała literatura AA.

Wśród sugerowanych tematów mogą się znaleźć:
* postawa
* wady charakteru
* strach
* wolność poprzez trzeźwość
* wdzięczność
* Siła Większa
* uczciwość
* pokora
* zadośćuczynienie
* urazy
* sponsorowanie
* poddanie się
* narzędzia potrzebne do trzeźwienia
* tolerancja
* chęć

2. Mityng spikerski.
Jeden lub więcej uczestników uprzednio wybranych "dzieli się", jak opisano to w Wielkiej Księdze, swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, opowiadając czym byli, co się wydarzyło i jacy są teraz.
Kierując się sumieniem grupy, niektóre grupy wolą, aby mówcy mieli jakiś minimalny okres ciągłej trzeźwości. Mityng spikerskie często są mityngami "otwartymi".

3. Mityngi dla początkujących.
Zazwyczaj prowadzone przez uczestnika grupy, który zachowuje trzeźwość przez pewien czas. Są to spotkania typu pytanie odpowiedź, aby pomóc nowo przybyłym. Mityngi dla początkujących mogą przyjąć formę dyskusji lub skupić się na 1,2 lub 3 Kroku.

4. Mityngi Kroków, Tradycji, Koncepcji i Wielkiej Księgi.
Ponieważ Dwanaście Kroków jest podstawą osobistego zdrowienia w AA, wiele grup poświęca jeden lub więcej mityngów tygodniowo studiowaniu każdego Kroku w kolejności rotacyjnej; niektóre omawiają dwa lub trzy kroki naraz. Podobną postać mogą mieć mityngi poświęcone Wielkiej Księdze, Dwunastu Tradycjom, lub 12 Koncepcjom. Wiele grup praktykuje głośne czytanie materiału z Wielkiej Księgi, Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji lub 12 Koncepcji na początku mityngu.

5. Mityng organizacyjny.
Oprócz regularnych mityngów niektóre grupy planują specjalne spotkania w ciągu roku na sprawozdania osób pełniących służbę w grupie, aby omówić sprawy grupy i uzyskać sugestie od grupy. Osoby pełniące służbę w grupie są zazwyczaj wybierane na takich mityngach.

6. Mityng inwentury.
Są to mityngi, na których członkowie pracują w kierunku zrozumienia jak dobrze grupa wypełnia swój podstawowy cel.

7. Mityng służb.
Są one mityngami ogólnoinformacyjnymi o służbie; mogą także funkcjonować jako forum sprawozdań delegatów i innych komunikatów.

8. Mityng "Zdroju".
Są to mityngi gdzie mogą być omawiane tematy z biuletynu "Zdrój"

9. Mityng łączony.
Spotkanie wszystkich grup w mieście, odbywające się raz w miesiącu
"Dr. Bob i dobrzy weterani" str. 301

10. Mityng sponsorski.
Niektórzy nazywają to grupowym sponsoringiem.
Jeśli jedna osoba jest w kłopotach, może poprosić o kolektywne
rozeznanie, którego nie ma ani ona sama, ani sponsor.
http://groups.google.com/group/12-krokow-aa/browse_thread/thread/bb30e7ea64062a4c?hl=plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz