Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Co robią uczestnicy AA


"Jestem odpowiedzialny... Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek potrzebuje pomocy chce aby napotkał wyciągniętą dłoń AA. I za to JESTEM ODPOWIEDZIALNY".
Kiedy nowo przybyli wchodzą do pomieszczeń, gdzie odbywają się nasze mitingi, chcemy, aby AA było tam dla nich, tak jak było dl nas - coś co możemy nieprzerwanie robić, jeśli funkcjonujemy jako grupa.

Ale, aby grupa mogła ciągle się rozwijać, wykonywana musi być różnego rodzaju służba.
To poprzez połączone wysiłki i nieustające zaangażowanie uczestników grupy:
- Istnieje i jest utrzymywane miejsce do odbywania mityngów.
- Opracowane są tematy mitingów.
- Datki, wynikające z Siódmej Tradycji, są zbierane i właściwie przeznaczane i wydawane.
- Literatura zaaprobowana przez Konferencję AA jest pod ręką.
- Można dostać biuletyn "Zdrój" i "Skrytkę" oraz spisy mitingów lokalnych grup.
- Kawa, herbata i napoje orzeźwiające są na mitingu.
- Zapewnia się pomoc w znalezieniu mitingów AA dla alkoholików w okolicy.
- Odpowiada się na wezwania o pomoc.
- Problemy grypy są omawiane i rozwiązywane.
- Utrzymywany jet ciągły kontakt z całą Wspólnotą AA - lokalnie przez intergrupę i region oraz przez Biuro Służby Krajowej AA na skalę krajową i międzynarodową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz