Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Piąty Krok programu Anonimowych Alkoholików


Jak wyzdrowieć z alkoholizmu robiąc 12 kroków w sposób opisany w Wielkiej Księdze

"Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów"


Warto zwrócić uwagę na pewne wytyczne dotyczące tego Kroku zawarte w Wielkiej Księdze.

"Jeśli opuścimy ten - tak ważny - Piąty Krok ...
... pokory, odwagi i uczciwości, koniecznej do ozdrowienia."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 62, trzeci akapit)

I dalej, sugestie dotyczące wyboru powiernika:
"Jeśli chcemy żyć długo i szczęśliwie ...
... aby odkładać wykonanie tego Kroku w nieskończoność."
(Anonimowi Alkoholicy - str. 63, przedostatni akapit)

I dalej, obietnice Kroku Piątego:
"Kiedy zaś, nie ukrywając niczego ...
... idziemy ręka w rękę z Duchem Wszechświata"
(Anonimowi Alkoholicy - str. 65, drugi akapit)

Co robimy po Kroku Piątym?
"Gdy przy najbliższej okazji ...
... Czy na zaprawę użyliśmy właściwego materiału?"
(Anonimowi Alkoholicy - str. 65, drugi akapit ostatnie zdanie)

Uwaga: słowa przetłumaczone, jako "Gdy przy najbliższej okazji" w oryginale Wielkiej Księgi brzmią "Returning home" co dosłownie oznacza "Po powrocie do domu". Czyli zaraz po rozmowie ze sponsorem!

źródło: 12krokow.webpark.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz