Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Szanowanie własnych praw a asertywność


Asertywność jest ściśle związana z akceptacją siebie, z uwzględnianiem własnych potrzeb w stosunkach z innymi. I znowu, łatwo napisać o akceptacji siebie, a trudniej to zrobić. Akceptować siebie to oznacza również przyznać sobie pewne prawa. Teoria asertywności opiera się na założeniu, że każdy człowiek posiada pewne podstawowe prawa, które otoczenie powinno respektować.
Masz prawo:

* wyrażać swoje myśli i opinie, nawet jeśli różnią się one od poglądów innych ludzi;
* wyrażać swoje uczucia i być za nie odpowiedzialnym;
* mówić ludziom „tak”;
* zmieniać zdanie bez konieczności nadmiernego usprawiedliwiania się, czy szczegółowego wyjaśniania przyczyn;
* do popełniania błędów;
* powiedzieć „nie wiem”;
* powiedzieć nie rozumiesz;
* prosić o to, na czym ci zależy;
* powiedzieć „nie”, bez poczucia winy’
* do szacunku innych ludzi oraz do tego, żeby ich szanować;
* do tego, żeby Cię wysłuchano i traktowano poważnie;
* do niezależności;
* dążenia do sukcesu;
* do troszczenia się o własne potrzeby;
* do podejmowania własnych decyzji, dokonywania wyborów i radzenia sobie z ich skutkami;
* do myślenia dobrze o sobie;
* do przedstawiania innym swoich życzeń - dopóty, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić;
* do dokonania wyboru w kwestii zaangażowania się w cudze problemy.

Pewnie większość tych praw wydaje Ci się dość oczywista. Ale najciekawsze, jeśli chodzi o rozwijanie swojej asertywności są te prawa, które sprawiają Tobie i wielu ludziom pewien kłopot. Jeśli na przykład masz ostatnio poczucie, że potrzebujesz wolnego czasu, a od dłuższego czasu nie pozwalasz sobie na to, to może oznaczać, że nie do końca przyznajesz sobie prawo do troszczenia się o własne potrzeby i nie przyznajesz sobie w pełni prawa dysponowania swoim czasem. A może jest coś, na czym ci bardzo zależy, ale uważasz, że nie możesz o to poprosić bo twoje przekonania, zasady nie pozwalają ci na to, i czekasz w coraz większej frustracji, aż inni ludzie domyślą się i zaproponują ci to, na czy ci zależy.
Jeśli chcesz sprawdzić swoją gotowość do korzystania z różnych praw spróbuj je przeczytać raz jeszcze, odnosząc je bezpośrednio do siebie (na przykład: „Mam prawo do...). Jeżeli zauważysz, że masz trudności z zaakceptowaniem jakiegoś zdania, jest to dla Ciebie wskazówka do zanalizowania przyczyn takiego stanu rzeczy. Być może, ma to związek z odmiennymi poglądami na ten temat, wyniesionymi z rodzinnego domu, niedobrymi doświadczeniami z przeszłości lub w ogóle z przyjętymi przez Ciebie zasadami. Trudności w zaakceptowaniu jakiegoś prawa mogą wiele wyjaśniać, mogą być wskazówką dlaczego trudno Ci osiągnąć jakiś ważny dla Ciebie cel lub pomogą znaleźć przyczynę zbytniej uległości wobec niektórych osób.
No dobrze, już wiesz, co jest potrzebne, żeby być asertywnym/ asertywną i że można się tego nauczyć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz