Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Życie wedłu zasad.

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

"Mimo, że wielu z nas miało w sobie dostatecznie dużo zasad moralnych i przekonań filozoficznych, to nie potrafiliśmy według nich żyć. Nie byliśmy również w stanie własnymi siłami pozbyć się egocentryzmu.

- Czy stawiałem/łam sobie kiedyś pytanie, czemu nie umiałem (może nie umiem nadal?) żyć według zasad, które uważałem za swoje i ważne?
- Co i jak zamierzam zrobić w związku z tym?
- Czy próbuję własnymi siłami pozbyć się egocentryzmu? Jak to robię?
>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz