Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Dobre chęci

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

"Z chwilą kiedy włożyliśmy klucz dobrych chęci do zamka i uchyliliśmy choć trochę drzwi, przekonaliśmy się że zawsze można je otworzyć jeszcze szerzej"
12/12 str37

- Czy jestem gotowy do podporządkowania się sile większej?
- Czy jest mi łatwo zrezygnować ze swojej samowoli?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz