Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Ofiarować siebie bogu?

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

“Boże, ofiaruję siebie Tobie, abyś mnie uformował i uczynił ze mną to, co będzie zgodne z Twoja wolą. Uwolnij mnie ode mnie samego, żebym mógł lepiej spełniać Twoja wolę. Oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi mogło być świadectwem dla tych, którym pospieszę z pomocą, czerpiąc z Twej Potęgi, Miłości, Twego Pojmowania Dróg życia. Dopomóż mi, abym zawsze spełniał Twoja wole.”
Anonimowi Alkoholicy

- Od jakiej części siebie samego chcę się uwolnić?
- Czym się rożni wola Boga od mojej ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz