Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Nie siła woli?

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

"Po pierwsze musimy dojść do przekonania , że błędne jest opieranie życia na naszej własnej woli. Nawet przy najlepszych chęciach znajdziemy się bowiem na kursie kolizyjnym z inną istotą ludzką lub losem"
Anonimowi Alkoholicy

- Czy powyższy cytat oznacza dla mnie, że mam akceptować wszystko co robią inne istoty ludzkie w relacji ze mną lub to co przynosi mi los?
- Skąd wiem, jaka jest wola boża dla mnie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz