Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Szalenic?

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

"Alkoholik jest krańcowym przykładem upartego szaleńca, choć zwykle on sam tak o sobie nie myśli"
Anonimowi Alkoholicy str.53

- Czy potrafię w miarę szybko ukrócić działanie mojej samowoli?
- Czy jestem w stanie surowo przyjrzeć się sobie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz