Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy uznaję Boga jako drogowskaz?

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

"On jest Ojcem, my - Jego dziećmi. Wiele sprawdzonych i wielkich idei charakteryzuje się prostotą. Również ta koncepcja była kluczem sklepienia nowego łuku triumfalnego, pod którym my, alkoholicy, przeszliśmy do wolności."
Codzienne Refleksje .str 98

- Czy wiem że bez dalszego działania nie zaznam wolności?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz