Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Do pana B

Dziś modlę się do Ciebie taką modlitwą - trochę przerobiłem oryginalny tekst - ta modlitwa jest też MOJA... Tak Panie - nie dostałem tego, czego chciałem, ale dostałem to, czego potrzebowałem i co będzie dla mnie najlepsze, a Bóg powiedział "nie"...

PROSIŁEM BOGA BY ODEBRAŁ MI MOJA PYCHĘ, A BÓG POWIEDZIAŁ NIE. POWIEDZIAŁ MI, ŻE TO NIE ON MA MI JĄ ZABRAĆ, ALE JA MAM JĄ ODRZUCIĆ.

PROSIŁEM BOGA BY UZDROWIŁ MOJE NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO, A BÓG POWIEDZIAŁ NIE. ODPOWIEDZIAŁ, ŻE DUSZA DZIECKA JEST ZDROWA, A JEGO CIAŁO TYMCZASOWE.

PROSIŁEM BOGA BY OBDARZYŁ MNIE CIERPLIWOŚCIĄ, A BÓG POWIEDZIAŁ NIE. POWIEDZIAŁ, ŻE CIERPLIWOŚĆ JEST UBOCZNYM REZULTATEM WIELKICH TRUDNOŚCI I NIE MOŻNA JEJ OTRZYMAĆ, ALE MOŻNA NA NIĄ ZASŁUŻYĆ.

PROSIŁEM BOGA BY DAŁ MI SZCZĘŚCIE. A BÓG POWIEDZIAŁ NIE. POWIEDZIAŁ, ŻE ON DAJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, A SZCZĘŚCIE JEST W MOICH REKACH.

PROSIŁEM BOGA BY OSZCZĘDZIŁ MI CIERPIENIA, A BÓG POWIEDZIAŁ NIE. POWIEDZIAŁ: "CIERPIENIE ODRYWA CIĘ OD ŚWIATOWYCH TROSK I PRZYBLIŻA DO MNIE."
PROSIŁEM BOGA BY SPRAWIŁ, ŻEBY MÓJ DUCH WZRASTAŁ, A BÓG POWIEDZIAŁ NIE. POWIEDZIAŁ,ŻE SAM MUSZĘ WZRASTAĆ, A ON BĘDZIE MNIE KORYGOWAŁ.

PROSIŁEM BOGA BY POMÓGŁ MI KOCHAĆ INNYCH TAK, JAK ON KOCHA MNIE. I BÓG POWIEDZIAŁ : ,, ACH NARESZCIE ZACZYNASZ ROZUMIEĆ ! ''

PROSIŁEM O SIŁĘ I BÓG DAŁ MI TRUDNOŚCI, BY UCZYNIĆ MNIE SILNYM. PROSIŁEM O MĄDROŚĆ I BÓG DAŁ MI PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA.

PROSIŁEM O ODWAGĘ I BÓG DAŁ MI NIEBEZPIECZEŃSTWA DO POKONANIA. PROSIŁEM O MIŁOŚĆ I BÓG DAŁ MI NIESZCZĘŚLIWYCH LUDZI BYM IM POMAGAŁ. PROSIŁEM O PRZYSŁUGĘ A ON DAŁ MI SPOSOBNOŚĆ.

NIE OTRZYMAŁEM NIC, CZEGO PRAGNĄŁEM. DOSTAŁEM WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBOWAŁEM.
MOJA MODLITWA ZOSTAŁA WYSŁUCHANA.

(Autor Nieznany)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz