Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Powierzyć wolę

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga,jakkolwiek Go pojmujemy.''
Codzienne Refleksje .str 90

- Co rozumiem pod pojęciem "powierzyć naszą wolę i nasze życie..."
- W jaki sposób to zrobiłem(am)?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz