Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Relacje z bogiem

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

“Boże, ofiaruje siebie Tobie, abyś mnie uformował i uczynił ze mną to, co będzie zgodne z Twoja wola. Uwolnij mnie ode mnie samego, żebym mógł lepiej spełniać Twoja wole. Oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi mogło być świadectwem dla tych, którym pospieszę z pomocą, czerpiąc z Twej Potęgi, Miłości, Twego Pojmowania Dróg życia. Dopomóż mi, abym zawsze spełniał Twoja wole.”
Anonimowi Alkoholicy

- Czy próbuję prowadzić czasami jeszcze barter z Bogiem?
- Czy nawiązanie/odnowienie relacji z Bogiem w kroku 3 pomaga moim relacjom z innymi ludźmi i ze samym sobą?
- Jakie problemy próbowałem rozwiązać przez samowole? Z jakim rezultatem?
- Jak moja samowola wpływała na innych?
- W jaki sposób krok 3 pomaga mi radzić sobie z moją bezsilnością wobec alkoholu?
- Co pomaga mi żyć w harmonii ze światem?
- Czy podczas mojego zdrowienia był czas kiedy wolno i subtelnie wycofywałem swoją wole i moje życie spod opieki Boga? Co mnie zaalarmowało? Co zrobiłem, aby nawrócić siebie do mojej Mocy Wyższej?
- Czy jest to dla mnie problemem, że inni we wspólnocie inaczej pojmują Boga, niż ja?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz