Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy komplikuję?

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

“Wiele sprawdzonych i wielkich idei charakteryzuje się prostotą”
Anonimowi Alkoholicy

- Czy racjonalizuję swoje działania, które nie są zgodne z wolą Boga, jakkolwiek Go pojmuję?
- Czy komplikuję program, aby teoretyzować zamiast działać?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz