Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy ciągle uważam, że ja nic nie muszę?

Krok Trzeci:
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy."

Tradycja Trzecia:
"Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia."

“Przede wszystkim musimy przestać udawać wszystkowiedzącego Boga. Następnie musimy uznać, że w tym dramacie życiowym Bóg ma być odtąd naszym drogowskazem”
Anonimowi Alkoholicy

- Czy udaję jeszcze czasami wszystkowiedzącego Boga? (np. na mityngu)
- Czy Bóg jest dla mnie drogowskazem we wszystkich moich poczynaniach?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz