Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pozytywne aspekty negatywnych doświadczeń


Nasze duchowe i emocjonalne dojrzewanie w AA bardziej niż na sukcesach opiera się na porażkach i przeszkodach. Jeśli będziesz miał to na uwadze, twoje zapicie, zamiast ściągać cię w dół, może wywindować cię w górę.
Jak to widzi Bill str. - 184

Znosząc ból i przeciwności, jakie współzałożyciele Wspólnoty napotykali i przezwyciężyli, Bill W. pozostawił nam w spadku jasne przesłanie: nawrot i zapicie mogą przerodzić się w doświadczenie pozytywne, które przybliża nas do abstynencji i zdrowienia przez cale życie. "Wpadka" potwierdza ostrzeżenie, które bez przerwy słyszymy na mityngach: "Nie sięgaj po pierwszy kieliszek!" Umacnia ona naszą wiarę w postępujący charakter choroby alkoholowej i uzmysławia nam zarówno potrzebę, jak i niezwykłe piękno pokory, którą przesycony jest Program. Gdy zaczyna mną rządzić moje ego, proste prawdy muszą docierać do mnie w skomplikowany sposób.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz