Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Gotowość do służenia innym


...Wspólnota doszła do wniosku ,że ma tylko jedno i wyłącznie jedno szczytne zadanie : nieść posłanie AA tym wszystkim ,którzy nie wiedzą ,że mają wyjście.
DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI,STR.151


"Światło" wiodące do wolności świeci jasnym promieniem na moich braci alkoholików, kiedy nawzajem twórczo wspomagamy się w rozwoju.
"Kroki" prowadzące do doskonalenia siebie nie miały spektakularnych początków - a jednak każdy Krok składa się na "drabinę", dzięki której wydobywamy się z otchłani rozpaczy, uzyskując nową nadzieję. Uczciwość staje się "narzędziem", za pomocą którego rozrywam krępujące mnie "okowy". Sponsor - będący uważnym słuchaczem - pomaga mi naprawdę usłyszeć przesłanie, które pozwoli mi się wyzwolić.
Proszę Boga o odwagę potrzebną mi do życia w taki sposób, ażeby Wspólnota AA świadczyła na Jego korzyść. Powołanie to daje mi wolność dzielenia się moim darem zdrowia, co mogę czynić, krzesząc w sobie ducha gotowości do służby.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz