Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wykaz błogosławieństw


Jedno z ćwiczeń, które stosuje, polega na tym, że staram się sporządzić kompletny wykaz błogosławieństw, które mnie spotkały.
Jak to widzi Bill str. - 37

Jakie miałem powody do wdzięczności? Zamknąłem się w pokoju i zacząłem wymieniać na piśmie błogosławieństwa, które żadną miarą nie były moją zasługą - zaczynając od tego, że urodziłem się zdrowy na ciele i umyśle. Przyjrzałem się swemu siedemdziesięcioczteroletniemu życiu, aż do chwili bieżącej. Sporządzenie listy zajęło mi aż dwie godziny i rozciągnęła się ona na całe dwie strony; umieściłem na niej powody do wdzięczności związane ze zdrowiem, rodziną, sytuacją finansową, Wspólnotą AA - cała gamą spraw i zjawisk.
Modląc się, co dzień proszę Boga, żeby pomógł mi nosić tę listę w pamięci i przez cały dzień odczuwać wdzięczność. Jeśli pamiętam o tym, za co mogę być wdzięczny, to nie przychodzi mi do głowy myśl, że Bóg chce dla mnie źle.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz