Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Łatwiejsza, łagodniejsza drogaJeśli opuścimy ten - tak ważny - Piąty Krok, może nam się nie udać zaprzestać picia .
Anonimowi Alkoholicy str -62

Z pewnością nie napawała mnie entuzjazmem okazja do stawienia czoła temu, kim naprawdę jestem, zwłaszcza, że ból wielu lat picia przypominał wiszące mi nad głową czarne chmury. Ale na mityngach usłyszałem o pewnym uczestniku AA, który zaniedbał Krok Piaty, co sprawiło, że wciąż wracał do Wspólnoty i trzęsąc się, na nowo przeżywał koszmar przeszłości. Łatwiejsza, łagodniejsza droga polega na przyjęciu Dwunastu Kroków, które wyzwalają nas ze śmiertelnej choroby i na pokładaniu ufności we Wspólnocie i w naszej Sile Wyższej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz