Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Szczęśliwi, radośni i wolni


Jesteśmy przekonani, ze Bóg pragnie, abyśmy czuli się wolni, szczęśliwi i radośni. Nie podzielamy stanowiska, że Ziemia jest padołem cierpień i łez, choć wielu z nas tak się ona w przeszłości jawiła. Sami byliśmy sprawcami takiej wizji. Bóg jej przecież nie stworzył. Unikaj zatem świadomego sprowadzania na siebie nieszczęść. Jeśli zaś one nadejdą, zaufaj Bogu i z radością wykorzystaj te okazje do zademonstrowania wiary w Boską wszechmoc.
Anonimowi Alkoholicy, Str. - 117

Przez całe lata wierzyłem w surowego, karzącego Boga i obwiniałem Go za własne nieszczęścia. W AA dowiedziałem się, że muszę "rozbroić" swoje ja, ażeby skorzystać z duchowych "narzędzi" programu. Nie opieram się Programowi, ponieważ jest on darem - a ja nigdy nie opierałem się przed przyjęciem daru. Jeśli czasem wdaje się w potyczki, to tylko dlatego, że wciąż trzymam się starego sposobu myślenia - "ale bezskutecznie"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz