Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Ofiarowuję siebie Tobie

 Boże, ofiarowuję siebie Tobie, abyś mnie uformował i uczynił ze mną to, co będzie zgodne z Twoją wolą. Uwolnij mnie ode mnie samego, żebym mógł lepiej spełniać Twoją wolę. Oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi mogło być przykładem dla tych, którym pospieszę z pomocą, czerpiąc z twojej Potęgi, Miłości i Twego Pojmowania dróg Życia. Dopomóż mi, abym zawsze spełniał Twoją Wolę” 
Anonimowi Alkoholicy str. 54
  
 - Czy potoczne „let go and let God’ oznacza dla mnie istotę kroku III? Czy „ Odpuść i zostaw Bogu” uwalnia mnie od moich lęków? 
 - Czy jestem wdzięczny Bogu-jakkolwiek Go pojmujemy- nawet za dni, w których nic mi się nie udaje? 
 - Czy jestem w stanie ofiarować swoją pomoc innemu człowiekowi, szczególnie wtedy kiedy np. otwarcie krytykuję Jego zachowanie lub poglądy?

Krok III
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
(ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)"

Tradycja III
"Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz