Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Do czego mi są potrzebne Tradycje AA?

 „ Byłem wstrząśnięty, kiedy usłyszałem, że księga AA i centrala nowojorska stały się przyczyną kłótni i awantur, od których włos się jeżył. A może coś takiego mogło się jeszcze powtórzyć? Ale uspokoiłem się , kiedy stało się jasne, że minione wstrząsy i kłopoty wyszły nam w końcu na zdrowie, bo bez nich 12 tradycji nigdy nie mogłoby być napisane” 
Anonimowi Alkoholicy Wkraczają w Dojrzałość st. 56

  - Czy w tradycji III odczuwam ducha pokory i tolerancji? Czy zdarzyło mi się patrzyć nieprzychylnym okiem na innego członka wspólnoty AA?                                                             

  -  Jaką przyjmuję postawę kiedy oceniam (kogoś lub coś) a jaką kiedy  osądzam?                      
  - Czy uważam siebie za strażnika Tradycji AA?                                                                                                                                        

Krok III 
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 (ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)" 

Tradycja III 
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz