Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Duchowni w AA

Zawsze byłem trochę uprzedzony do kościoła i duchownych, a także ich wyobrażeń na temat Boga.......nagle zobaczyłem, że większość duchowych zasad AA przyszła do nas od duchownych. Bez duchownych AA nigdy nie mogłoby się narodzić. Podczas kiedy ja hodowałem moje urazy do religii”
 Anonimowi Alkoholicy Wkraczają w Dojrzałość str. 57
 
 
 - Czy wiara w Boga-jakkolwiek Go pojmujemy- musi w moim przekonaniu utożsamiać się z jakąkolwiek religią? 
 - Czy jestem uprzedzony do Duchownych? Czy do kościoła? Jeśli tak to dlaczego? 
  - Czy ktoś (lub coś) pomógł mi w poszukiwaniu Boga – jakkolwiek Go pojmujemy-

Krok III
 "Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 (ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)" 

Tradycja III
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz