Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Niezależność?

„Faktem bowiem jest to, że im bardziej jesteśmy gotowi podporządkować się Sile Wyższej, tym bardziej stajemy się niezależni” 
Anonimowi Alkoholicy str. 38


  - Czy powierzenie swojego życia i woli opiece Boga – jakkolwiek Go pojmujemy - przynosi korzyści mnie i moim bliskim? Czy to dostrzegam?
- Czy jestem zależny od opinii innych ludzi i niekiedy robię coś, czego wewnątrz nie akceptuję? 
Krok III 
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 
(ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)" 

Tradycja III
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz