Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Lęk przed podejmowaniem decyzji

„Lęk przed podejmowaniem decyzji,- czy to błahych, czy istotnych- opuszcza nas w chwili, gdy uświadamiamy sobie, że na każdym, a więc i na błędnym doświadczeniu można się czegoś nauczyć- jeśli tylko zechcemy” 
Jak to widzi Bill str. 253
 
  - Czy miałem przypadki kiedy poprzez ogarniający mnie lęk, nie podjąłem żadnego działania? Np. odkładanie pracy nad trzecim krokiem.
  - Czy lęk w mniejszym, lub większym stopniu, towarzyszy mi w życiu? A może. można żyć pozbawionym lęku?

Krok III
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
(ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)"

Tradycja III
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz