Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

...błędne jest....

 „…musimy dojść do przekonania, że błędne jest opieranie życia na naszej własnej woli” 
Anonimowi Alkoholicy str.51

  1. Czy łatwo przyszło mi zrozumieć i zaakceptować to, że  jest to duchowy program?
  2. Czy lub kiedy zaakceptowałem fakt i podjąłem decyzję, że bez powierzenia siebie całego Bogu ( jakkolwiek Go pojmujemy ), nie będę w stanie żyć jako trzeźwy i człowiek?
Krok III
 "Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 
(ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)" 

Tradycja III 
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz