Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Za wszelka cenę?

 „Zdobędziemy się na każde osobiste poświęcenie, jakie okaże się konieczne dla utrzymania jedności Anonimowych Alkoholików. Zrobimy to, gdyż nauczyliśmy się miłować Boga oraz bliźniego swego” Anonimowi Alkoholicy Wkraczają w Dojrzałość str. 304

  - Czy za wszelką cenę bronię swoich poglądów, nawet jeżeli miało by to wpływ na rozłam w mojej grupie AA? 
 - Jakich zachowań musiałem się nauczyć, aby móc patrzeć na drugiego człowieka, jak na istotę Bożą? 

Krok III
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 (ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)"

 Tradycja III
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz