Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wkroczyliśmy w strefę życia duchowego

Wkroczyliśmy w strefę życia duchowego. Naszym następnym zadaniem w tym nowym życiu jest pogłębianie go i wzbogacanie. Nie da się tego osiągnąć w ciągu jednego dnia. To długo planowe działanie” 
Codzienne Refleksje str.96
 

  - W jaki sposób pogłębiam i wzbogacam swoje życie duchowe? 

  - Czy łatwo mi przychodzi powierzanie swoich spraw Bogu-jakkolwiek Go pojmujemy?
  - Czy we wszystkich swoich poczynaniach muszę myśleć o innych?   
Krok III 
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 
(ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)" 

Tradycja III 
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz