Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Religia domeną indywidualnej osoby oraz duchownych,

 „Religia miała na zawsze pozostać domeną indywidualnej osoby oraz duchownych, natomiast praktyka medyczna miała pozostać zarezerwowana dla naszych przyjaciół lekarzy. Jako laicy alkoholicy dostarczaliśmy tylko bardzo potrzebnego i od dawna brakującego ogniwa łączącego” Anonimowi Alkoholicy Wkraczają w Dojrzałość str. 256
 
- Czy poprzez samą współpracę z lekarzami mogę rozwijać się w procesie powrotu do zdrowia, o którym jest mowa w WK? 
 - Czy kiedykolwiek byłem „lepszym” w pojmowaniu spraw duchowych od osoby duchownej. Np. Księdza, Pastora lub innych.

Krok III
 "Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 (ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)"

Tradycja III
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz