Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Sama wiara to za mało.

„Krok trzeci , jak wszystkie pozostałe, wzywa nas do konkretnego działania, ponieważ tylko w działaniu możemy ukrócić samowolę, uniemożliwiającą Bogu ( lub jeśli ktoś woli Sile Wyższej ) dostęp do naszego życia. Wiara z pewnością jest konieczna, ale sama wiara nic nie zdziała. Możemy wierzyć i jednocześnie być bardzo daleko od Boga” 
12 kroków i 12 tradycji str.37
 

  1. Czy już postanowiłem, aby ukrócić samowolę? Jeżeli tak, to jakie podejmuję działania? 
  2. Czy moją wiarę potwierdzam czynami? A może wystarczy tylko wierzyć?
  3. Czy wiara wymaga ode mnie „poświęcenia”?
Krok III 
"Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. (ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)" 

Tradycja III 
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz