Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Trzy wartościowe rzeczy

 „ Pionierzy cleavendzcy udowodnili trzy następujące rzeczy: wartość osobistego sponsorowania: wielką wartość księgi AA w indoktrynacji nowicjuszy i wreszcie niesłychanie radosny fakt, że Wspólnota AA – gdy tylko wiadomość o jej istnieniu została skutecznie rozpowszechniona – mogła bez obawy rozwijać się”
Anonimowi Alkoholicy Wkraczają w Dojrzałość str. 28/29
  
- Czy do zrozumienia i zaakceptowania kroku III potrzebowałem sponsora lub powiernika duchowego?
 - Czy w moim rozumieniu, w przytoczonym cytacie słowa „wielką wartość księgi AA w indoktrynacja nowicjuszy” jest potrzebna? Jak to było w moim przypadku?

Krok III
 "Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 (ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)"

Tradycja III
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz