Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

AA oferuje akceptację każdemu alkoholikowi

"Tradycja ta ma szczególne znaczenie. Bo w istocie AA oferuje akceptację każdemu alkoholikowi, mówiąc: To ty sam decydujesz, czy należysz do AA. Ty sam możesz zgłosić się do nas i nikt nie ma prawa cię odrzucić………..Tak więc stajesz się członkiem AA dokładnie w chwili, gdy zadeklarujesz chęć przynależności.” 
12 kroków i 12 tradycji str. 139
 
  - Czy spotkałem się z sytuacją kiedy nowicjusz na pytanie „ Czy ma pragnienie zaprzestania picia”  odpowiedział że nie, lub że jeszcze nie wie? 
 - Jak czułem się na pierwszym meetingu AA? Czy w ogóle coś z niego zrozumiałem? 
 - Czy jakikolwiek uczestnik na moim pierwszym meetingu AA, zainteresował się mną i chciał porozmawiać?
 - Czy potrzebowałem(łam) rozmowy?. Czy się wstydziłem(łam)?
  Krok III
 "Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 (ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)"

Tradycja III
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz