Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

My nie potrzebujemy żadnej ludzkiej władzy

 Na szczęście my nie potrzebujemy żadnej ludzkiej władzy. Zamiast niej mamy dwa bardzo skuteczne autorytety, jeden dobry, a drugi zły. Jest więc Bóg, nasz Ojciec, który po prostu zwraca się do każdego z nas: – Czekam abyś wypełnił moją wolę - Drugim autorytetem jest Alkohol i on uprzedza: - Jeśli nie będziesz wypełniał woli Boga to cię zabiję - i faktycznie, czasami zabija”  
Anonimowi Alkoholicy Wkraczają w Dojrzałość str.136
 
  - Jak traktuję powyższy cytat w stosunku do siebie. Czy w moim przekonaniu nie jest on zbyt drastyczny, lub nie przechodzi z jednej skrajności w drugą? 
  - Czy mogę mieć także inne autorytety? Np. sponsor? 
  - Dlaczego mam przestrzegać zasad, które obowiązują na meetingu ( który np. nie jest moją grupą macierzystą), a nie koniecznie z nimi się zgadzam? A może ja nie muszę ich wszystkich przestrzegać?

Krok III
 "Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
(ang. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.)"

Tradycja III
 "Nasza wspólnota powinna obejmować wszystkich, którzy cierpią z powodu alkoholizmu. Toteż nie mamy prawa odrzucić nikogo, kto pragnie zdrowieć. Przynależność do AA nigdy nie powinna być uzależniona od posłuszeństwa czy pieniędzy. Nawet dwóch czy trzech alkoholików spotykających się w celu utrzymania trzeźwości może określić się jako grupa AA, pod warunkiem, że jako grupa nie mają żadnych innych celów ani powiązań." (wersja dłuższa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz