Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

"Nie mamy zamiaru, dźwigać kłopotów całego świata na naszych barkach"

Krok Pierwszy:
"Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, ze przestaliśmy kierować własnym życiem"

Tradycja Pierwsza:
"Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików"

"…w naszej świadomości tkwią ponure, smutne myśli i wspomnienia. Gdyby tylko, tak było potencjalni członkowie Wspólnoty, nie dostrzegają w nas radości ani optymizmu, omijali by nasz ruch z daleka. Podkreślamy z całym przekonaniem, że należy cieszyć się życiem. Staramy się nie popadać w cynizm.
Nie mamy zamiaru, dźwigać kłopotów całego świata na naszych barkach."
Anonimowi Alkoholicy Str.116

- Czy uporządkowałem już swoje życie rodzinne? jeżeli tak to jak to zrobiłem -osiągnąłem?
- Czy jestem już radosny? I jak to czuję i rozumiem dziś a jak gdy piłem lub byłem tylko w abstynencji bez stosowania w swoim życiu "Programu Uzdrowienia AA”?
- Co na dziś wynika dla mnie w momencie gdy czuję ból i cierpienie i kto lub co za tym stoi…?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz