Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy zważam na moje myśli i słowa...?

Krok Pierwszy:
"Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, ze przestaliśmy kierować własnym życiem"

Tradycja Pierwsza:
"Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików"

"Uczestnik AA przemawia do nowicjusza nie w duchu władzy czy potęgi,lecz duchu pokory i słabości”
Anonimowi Alkoholicy Wkraczają w Dojrzałość. Str.358

- Czy zważam na moje myśli i słowa podczas wypowiedzi na mitingach AA i rozmowie z drugim alkoholikiem a szczególnie nowicjuszem?
- Czy jestem osobą przychylną ludziom, światu – pełną miłości, pomocną i uczynną ?
- Czy w kontaktach z ludźmi i światem jestem pełen pokory bez grama arogancji, irytacji czy złości?
- Czy to jaki jestem na AA - przekłada się na całe moje życie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz