Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy dziękuję każdego wieczoru za "Dar Trzeźwości”?

Krok Pierwszy:
"Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, ze przestaliśmy kierować własnym życiem"

Tradycja Pierwsza:

"Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików"

"Wiara musi być w nas i przemawiać przez nas dwadzieścia cztery godziny na dobę. Inaczej zginiemy?”

- Czy jestem przepełniony "Wiarą w Boga, Siłę Wyższą” 24 godziny każdego dnia ?
- Czy robię codziennie wieczorem listę; za co jestem wdzięczny Bogu (Sile Wyższej)?
- Co znaczą dla mnie słowa "Wiara czyni cuda…”?
- Czy wspieram Wiarę konkretnymi działaniami zawartymi w programie AA i sugestiach sponsora?
- Czy umiem dzielić się z drugim alkoholikiem "-WIARĄ –SIŁĄ-NADZIEJĄ” na lepsze- trzeźwe-zdrowe –godne życie? Teoretyzuję i wymądrzam się czy dzielę się działaniami z własnego życia na programie AA ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz