Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Apel Komisji Literatury Służby Krajowej AA

Komisja Literatury Służby Krajowej AA prosi o nadsyłanie swoich historii osobistych do trzeciego wydania książki „Anonimowi Alkoholicy”

Prosimy, aby historie osobiste polskich Anonimowych Alkoholików proponowane do zamieszczenia w kolejnym, polskim wydaniu „Anonimowych Alkoholików” spełniały następujące warunki:
• historia osobista ma ukazać własną drogę upadku, czyli rozwój choroby alkoholowej, ma ukazać własną bezsilność wobec alkoholu. Powinien tak że być zaakcentowany moment zwrotny w życiu /otrzymane posłannictwo AA/. Przede wszystkim ważne jest ukazanie procesu trzeźwienia, czyli rozwoju duchowego w oparciu o program 12 Kroków AA.
• historia osobista ma być całkowicie anonimowa. Autor ma być nie identyfikowalny.
W tym celu historię osobistą należy opatrzyć pseudonimem lub innym imieniem oraz
w tekście pozmieniać nazwy miejscowości itd.
Komisja Literatury zastrzega sobie prawo doboru historii osobistych

Spisane doświadczenia można wysyłać na adres e-mai aa @ aa.org.pl i adres biuletynu „Zdrój”.

„…wdzięczność należy kierować naprzód, nie wstecz. Innymi słowy, niosąc posłane następnym alkoholikom, najlepiej spłacisz dług wdzięczności wobec tych, którzy niegdyś pomogli tobie…”
List 1959 r.
Jak to widzi Bill srt.29

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz