Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Czy nadal uważam się za "pępek świata"?

Krok Pierwszy:
"Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem"

Tradycja Pierwsza:
"Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików"

"Musieliśmy...wykreślić słowo wina z mowy i z myśli o innych ludziach.”
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji Str.49

- Czy nadal uważam się za "pępek świata" z jednej strony a z drugiej obwiniam siebie i świat za wszystkie nieszczęścia?
- Czym dla mnie jest "Język Serca” i "Twarda miłość na Programie”?
- W jaki sposób chcę – muszę budować nowe lepsze życie, wolne od winy i potrzeby wyszukiwania dla siebie usprawiedliwień?
- Czy mam prawo do oceny i krytyki drugiego człowieka?
Po co to robię i jakie mam intencje?
Co mi to daje – robi…?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz