Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

12 kroków AA


Pierwsza polskie tłumaczenie Wielkiej Księgi AA dokonał, będący już na wiecznym
spotkaniu (mitingu) Karol N z Oakland.
To właśnie On wyposażył Biuro Usług Ogólnych Wspólnoty w komputer i drukarkę.
Wielka Księga po polsku ukazała się po raz pierwszy na naszej pielgrzymce w Częstochowie, w czerwcu 1991 roku.

Dwanaście Stopni.
1. Wyznaliśmy, że byliśmy bezsilni wobec alkoholu - że nie mogliśmy
kierować naszym życiem
2. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych mogła nas przywrócić
do zdrowego rozsądku.
3. Zdecydowaliśmy oddać naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak
my Go rozumieliśmy.
4. Zrobiliśmy badawczy i śmiały przegląd moralny samych siebie.
5. Wyznaliśmy przed Bogiem, przed samymi sobą i przed inną istotą
ludzką prawdziwy charakter naszych wad.
6. Byliśmy całkiem przygotowani do tego, by Bóg usunął wszystkie wady
naszego charakteru.
7. Pokornie prosiliśmy Go, by usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę wszystkich pokrzywdzonych przez nas osób i byliśmy
gotowi wynagrodzić krzywdy im wyrządzone.
9. Wynagrodziliśmy bezpośrednio krzywdy tym ludziom, o ile to było
możliwe, z wyjątkiem tych osób, którym wyrządziłoby to krzywdę im
samym lub innym.
10. W dalszym ciągu robiliśmy moralny przegląd samych siebie i gdy
byliśmy w błędzie, przyznaliśmy się do tego.
11. Przez modlitwę i rozmyślanie staraliśmy się ulepszyć naszą
świadomą łączność z Bogiem, tak jak my Go rozumieliśmy, modląc się
tylko o poznanie Jego woli w stosunku do nas i o siłę do jej
wykonania.
12. Osiągnąwszy duchowe przebudzenie jako rezultat tych stopni,
próbowaliśmy nieść to posłannictwo do alkoholików i stosować te zasady
we wszystkich naszych poczynaniach.

dodajdo.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz