Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pycha niszczy

"W zaślepieniu pychą najbardziej alarmująca jest łatwość, z jaką ją usprawiedliwiamy. Ale nie trzeba szukać daleko, żeby się przekonać, że ta zwodnicza odmiana samousprawiedliwienia się wszędzie i zawsze niszczy harmonię i miłość".
The Best of Bill s.41
 
 - Czy jestem w stanie rozpoznać  kiedy robię coś, w stanie zaślepienia pychą (czy nadal potrafię się samo usprawiedliwiać)?
 - Jak rozumiem (odczuwam) stan harmonii i miłości. Co jeszcze oprócz samousprawiedliwienia może mi ten stan zakłócić? 
 
Krok VII
 ,,Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki" 

Tradycja VII 
"Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę". (wersja dłuższa) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz