Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pomimo wszystko jesteśmy razem

"Jesteśmy ludźmi którzy w normalnych warunkach nie trzymaliby się razem. Pomimo to istnieje wśród nas wspólnota, przyjaźń i niezwykłe wprost zrozumienie. Czujemy się jak pasażerowie wielkiego statku po uratowaniu z katastrofy, gdy poczucie wspólnoty, radości i demokratycznego współistnienia przepełnia cały statek"
Przekaż Dalej s.173
 
 - Jak słowa Billa odnoszę po latach, do wspólnoty którą zastałem( czy pokora pomaga mi trzymać się z ludźmi, z którymi w wielu kwestiach się nie zgadzam)?
 - Czy poczucie wspólnoty, radości i demokratycznego współistnienia, idą u mnie w parze z odpowiedzialnością za AA? 
 
Krok VII 
,,Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki" 

Tradycja VII 
,,Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę. (wersja dłuższa)"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz