Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Cel życia.

"Łączę się z Tobą w wierze, że w tym naszym krótkim życiu musi być jakiś cel. To, że dotąd nie potrafiłem go w pełni dostrzec, przypisuję tylko mojej umysłowej czy duchowej ślepocie. Cel ten mignął mi parę razy przed oczami i to potwierdza moją wiarę, że całą tą rzeczywistością jest jakaś większa prawda".
Przekaż Dalej s.393
 
 - Jak pokora pomogła mi(pomaga) uwolnić się od umysłowej czy duchowej ślepoty?
 - Czy zwrócenie się do Niego w pokorze, uświadomiło mi że ,,całą tą rzeczywistością jest jakaś większa prawda"?
 
Krok VII 
,,Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki" 

Tradycja VII
 ,,Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę. (wersja dłuższa)"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz