Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Jestem alkoholikiem

"...I wtedy przyszło olśnienie. Wreszcie dotarło do mnie przesłanie. Oto, co Bóg chciał mi powiedzieć: ,,Jesteś alkoholikiem. To wszystko, czym jesteś. Nie kaznodzieją, nie nauczycielem, nie lektorem. Jedynie alkoholikiem, który wraca do zdrowia dzięki mojej łasce"
Uwierzyliśmy... s.163
 
 1. Jak Krok VII temperuje moje zapędy bycia kaznodzieją, nauczycielem, lektorem, czy innym ważnym nauczającym?
2. Czy bycie jedynie alkoholikiem, który wraca do zdrowia dzięki Bożej Łasce, do niczego mnie nie zobowiązuje? 
 
Krok VII
 ,,Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki" 

Tradycja VII 
,,Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę. (wersja dłuższa)"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz