Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Nie ma problemów, gdy niema niczego!

"dar prostego wyrażania skomplikowanych zagadnień nie jest tak wyraźny jak w tradycjach. Przede wszystkim potrafił nazwać potencjalne zagrożenia stojące przed wspólnotą - problemy związane z własnością, prestiżem i władzą. Złożone kwestie majątkowe znikają w sytuacji, gdy AA niczego nie posiada i jest samowystarczalne finansowo".
Przekaż Dalej s.343
 
 - Jakie dostrzegam potencjalne zagrożenia, stojące przed dzisiejszą wspólnotą?
 - Czy rzetelne wdrażanie Tradycji AA w życie swojej grupy macierzystej jest gwarancją że grupie ,,nic nie grozi"? 
 
Krok VII 
,,Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki" 

 Tradycja VII 
,,Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę. (wersja dłuższa)"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz