Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Albo płacimy albo wynocha!

"AA miało nic nie kosztować, mówili oponenci. Nie możemy przecież mieszać tej wspaniałej idei z komercyjnym podejściem właścicieli lokali! Jednak właściciele lokali pozostawali niewzruszeni. Musieliśmy albo płacić czynsz albo się wynosić. Płaciliśmy więc i dobrowolne datki stały się częścią życia AA."
Anonimowi Alkoholicy Wkraczają W Dojrzałość s.183
 
  - Czy spotkałem na swojej drodze grupę AA w Polsce, która była w stanie funkcjonować na zasadach komercyjnych, rynkowych( poza obiektami kościelnymi,  placówkami poradni odwykowych, organizacji pozarządowych korzystających z różnych dotacji)?
 - Czy mam doświadczenie sytuacji grupy AA - albo płacimy czynsz do...., albo się wynosimy?
 
Krok VII 
,,Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki" 

Tradycja VII
 ,,Poszczególne grupy AA powinny być w całości finansowane z dobrowolnych datków swoich członków. Uważamy, że wszystkie grupy wkrótce powinny to osiągnąć. Uważamy również, że wszelkie publiczne starania o pieniądze, prowadzone zarówno przez grupy jak i przez kluby, szpitale czy inne instytucje spoza AA, podczas których korzystano by z imienia AA są wyjątkowo niebezpieczne. Uważamy ponadto, że przyjmowanie poważniejszych funduszy z jakiegokolwiek źródła oraz darów pociągających za sobą jakiekolwiek powiązania jest nie wskazane. Niepokoi nas także fakt, że niektóre grupy AA gromadzą w swych kasach nadmierne fundusze, ponad rozsądną rezerwę, bez jasno określonego celu, jakiemu pieniądze te posłużą w ramach AA. Doświadczenie przekonało nas wielokrotnie, że nic nie niszczy naszego duchowego dziedzictwa tak niezawodnie, jak daremne spory o własność, pieniądze i władzę. (wersja dłuższa)"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz