Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pokora


„ A więc najpierw uznajemy pokorę za konieczność. Ale to dopiero początek. Aby w pełni przezwyciężyć odrazę na samą myśl o sobie, jako pokornym słudze, aby posiąść wizję pokory, jako szerokiej drogi wiodącej do prawdziwej wolności duchowej, aby zdobyć się na gotowość do kształtowania w sobie pokory, jako celu samego w sobie większość z nas potrzebuje długiego czasu. Pielęgnowany przez całe życie egocentryzm nie znika z dnia na dzień. Pierwsze kroki stawiamy wbrew sobie.”
12/12 str.73-74

- Na jakim etapie kształtowania pokory jestem dziś, do jakiego zmierzam, a co wydaje mi się nieosiągalne w temacie pokory?
- W jaki konkretny sposób zamykam drogę egoizmowi, egocentryzmowi? Przykłady zmiany zachowań w konkretnych sytuacjach.
- W jaki sposób zachowałabym się dawniej, jak zachowuję się dziś, w sytuacjach sprzyjających zachowaniom egoistycznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz