Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Wartości


„To udoskonalone odczucie pokory powoduje jeszcze jedną radykalną zmianę naszych poglądów. Zaczynają się nam otwierać oczy na ogromne wartości, które wynikają bezpośrednio z detronizacji własnego JA. Nasze dotychczasowe życie było nieustanną ucieczką od bólu i problemów. Uciekaliśmy przed nimi w panicznym strachu. Nigdy nie chcieliśmy zmierzyć się z cierpieniem. Naszym rozwiązaniem była zawsze ucieczka w butelkę. Budowanie charakteru przez cierpienie mogło być dobre dla świętych, ale nas nie pociągało ani trochę."
12/12 str.75

- Jakie wartości odnajduję w detronizacji własnego JA ?
- W jaki sposób detronizacja własnego "ego" może przyczyniać się do zmniejszenia naszego bólu i cierpienia?
- Czy budowanie charakteru musi zawsze dokonywać się na drodze cierpienia, bólu? Dlaczego?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz