Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pokora


„Pokora jako pojęcie i jako ideał postępowania nie znajduje uznania w naszych czasach. Nie dość, że idea pokory jest niewłaściwie rozumiana, ale nawet samo słowo często budzi gwałtowną niechęć”
12/12 str.71

- W jaki sposób myślałem(am) o pokorze dawniej, zanim poznałem(-am) AA, a jak myślę o niej dziś?
- Jakie odczucia budzi we mnie słowo pokora?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz