Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Pokora


„ Krok ten kładzie szczególny nacisk na pokorę, warto więc zastanowić się, czym jest pokora i w jaki sposób możemy stosować ją w życiu...
... Bez pokory żaden alkoholik nie utrzyma się w trzeźwości”
12/12 str.71

- Jak rozumiem pojęcie "pokora"? Czym dla mnie jest pokora?
- Czy uważam, że pokora jest konieczna, by żyć w trzeźwości?
- Czy uważam siebie za osobę pokorną?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz