Dzielimy się informacjami, doświadczeniami narosłymi wokół programu 12 Kroków i stosujących go, by wymieniać je i by dać szanse zdobycia o nich wiedzy nieuzależnionym.

Ile trzeba pokory


„Jednakże to minimum pokory, które jest potrzebne do utrzymania trzeźwości nie wystarcza zdaniem wielu uczestników AA do osiągnięcia prawdziwego zadowolenia z życia. Trzeba jej znacznie więcej zarówno po to, by żyć pożytecznie, jak i po to, by w sytuacjach krytycznych móc znaleźć oparcie w silnej wierze”
12/12 str.71

- Ile potrzeba pokory, by pozostawać trzeźwym, co znaczy to minimum, a ile by być szczęśliwym człowiekiem?
- Czy pokora, podobnie jak wiara nie jest aktem łaski? Jak można uczyć się pokory, czuć się pokornym?
- Czy pokorne przyjmowanie razów od życia, akceptowanie bezsilności i bezradności wobec wielu ważnych aspektów życia może uczynić mnie lepszym człowiekiem?
- Czy można być dość pokornym, czy trzeba tę pokorę ciągle rozwijać?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz